اندیشه

مقالات و آثاری در باب فلسفه سینما

۱۷ شهریور , ۱۳۹۴
paeenmahali2

برون رفت از عصر فترت وعسرت به فطرت

با نگاهی به اندیشه شهید آوینی نویسنده : حسین پایین محلی تقدیم به مجید مجیدی، راجرواترز وکت استیونس این نوشتار متن بازنگری شده سخنرانی حقیر به […]
۱۳ مرداد , ۱۳۹۴
paeenmahali2

تراز سینمای انقلاب اسلامی (قسمت دوم)

نویسنده : حسین پایین محلی تقدیم به: حامد زمانی و پرویز شیخ طادی و هنرمندان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ماهیت سینمای غرب مخاطب محوری است به […]
۶ مرداد , ۱۳۹۴
paeenmahali2

تراز سینمای انقلاب اسلامی (قسمت اول)

نویسنده : حسین پایین محلی تقدیم به: حامد زمانی وپرویز شیخ طادی و هنرمندان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی مقاله کنونی متن بازبینی شده سخنرانی حقیر درجشنواره […]