مسعود امامی

مسعود امامی

مسعود امامی ، فرزند محمود ، متولد ۱۳۳۹ در استان گلستان . در سال ۱۳۶۵ از مرکز اسلامی آموزش فیلم سازی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی فارغ التحصیل رشته سینما.

سرپرست و مدرس در دفتر انجمن سینمای جوانان گرگان از بهمن ۱۳۶۵ تا کنون.

داور چندین جشنواره سراسری و منطقه ای فیلم کوتاه ، به عنوان مشاور در ساخت فیلم و سریال و تله تاتر و مدیر اجرایی چندین جشنواره منطقه ای.

 

 • فیلم بردار پروژه های سینمایی و تله فیلم :
 • فیلم سینمایی” مهره” ، ۳۵ م م ، محصول سیما فیلم ، ۱۳۷۶بکارگردانی محمدعلی سجادی
 • تله فیلم ” سلول” ، محصول سیما فیلم ، ۱۳۷۷بکارگردانی بهروز فرجی
 • تله فیلم ” سوار بر باران ” ، محصول مرکز مازندران ، ۱۳۸۱بکارگردانی حسن جوانبخت
 • تله فیلم ” هشتمین روز” ، تهیه کنده خصوصی ، ۱۳۸۲بکارگردانی بهروز فرجی
 • تله فیلم ” آلما گل” ، محصول سیما فیلم ، ۱۳۸۴بکارگردانی فرشاد فرشته حکمت
 • تله فیلم “یارش” ، محصول سیمای مرکز گلستان ، ۱۳۸۶بکارگردانی محمدهادی نامور
 • تله فیلم ” افتتاح” ، محصول سیمای مرکز گلستان ، ۱۳۸۸ بکارگردانی محمدهادی نامور
 • تله فیلم ” عقاب” ، محصول سیمای مرکزمازندران ، ۱۳۸۹ بکارگردانی محمدهادی نامور
 • تله فیلم ” دم بافته” ، محصول سیمای مرکز گلستان ، ۱۳۹۰ بکارگردانی محمدهادی نامور

تله فیلم این خانه پلاک ندارد محصول سیمای مرکز گلستان۱۳۹۵بکارگردانی مهدی ناظریان

 

 • فیلم بردار سریال های تلویزیونی:
 • سریال داستانی ” ایستادن در باد” ، ۵ قسمت ، ۱۶ م م ، محصول شبکه ۲ ، ۱۳۷۰ بکارگردانی سیاوش دولتسرایی
 • سریال مستند ” کویر های ایران ” ، ۱۳ قسمت ، محصول شبکه ۴ ، ۱۳۷۵بکارگردانی احمد ظریف رفتار
 • سریال مستند داستانی ” انسان تنها” ، ۱۳ قسمت ، محصول شبکه ۴ ، ۱۳۷۶بکارگردانی نادر کجوری
 • سریال مستند” رودخانه های ایران” ، ۱۳ قسمت ، محصول شبکه ۴ ، ۱۳۷۷بکارگردانی احمد ظریف رفتار
 • سریال مستند ” فرهنگ مردم” ، ۲۶ قسمت ، محصول شبکه ۴ ، ۱۳۷۸بکارگردانی علی اذری
 • سریال داستانی” جهان بانو” ، ۱۳ قسمت ، محصول شبکه اول و مرکز سیمای مازندران ، ۱۳۸۰بکارگردانی محمد هادی نامور
 • سریال داستانی ” بادهای موسمی ” ، ۲۶ قسمت ، محصول شبکه ۵ تهران و مرکزسیمای مازندران ، ۱۳۸۲بکارگردانی محمدهادی نامور
 • سریال مستند ” شوق پرواز” ۸ قسمت ، محصول مرکز مستند سازی صدا وسیمای ایران ، ۱۳۸۴بکارگردانی احمد ظریف رفتار
 • سریال مستند داستانی ” ماجراهای پدرام وپدربزرگ” ، ۱۳ قسمت ، محصول مرکز سیمای گلستان ،۱۳۸۵بکارگردانی مهدی عابدینی
 • سریال داستانی ” آرزوهای طالب” ، ۲۶ قسمت، محصول سیمای مرکز مازندران، ۱۳۸۷ بکارگردانی محمدهادی نامور
 • سریال داستانی ” برخورد” ، ۲۶ قسمت ، محصول شبکه سیمای مازندران ، ۱۳۸۸ بکارگردانی محمدهادی نامور
 • سریال داستانی عروسکی ” قصه های درازنو” ، ۱۳ قسمت ، محصول سیمای گلستان ، ۱۳۸۹بکارگردانی رامتین رمضانی
 • سریال داستانی عروسکی ” حصار خیس” ، ۱۳ قسمت ، محصول سیمای مرکز گلستان ، ۱۳۸۹بکارگردانی شهرام علی شریفی
 • سریال مستند ” امامزاده های گلستان ” ، ۱۲ قسمت ، محصول مرکز سیمای گلستان ، ۱۳۹۱بکارگردانی عباس عجم

 

emami1

 

 • فیلم بردار فیلم های نیمه بلند و کوتاه داستانی:
 • فیلم داستانی ” مسافر” ، ۱۶ م م ، محصول مرکز اسلامی آموزش فیلم سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۱۳۶۵بکارگردانی سیاوش دولتسرایی
 • فیلم داستانی ” قدیر پرنده هارا دوست دارد” ، ۱۶ م م ، محصول مرکز گسترش سینمای تجربی و نیمه حرفه ای ، ۱۳۶۶کارگردانی سیاوش دولتسرایی
 • فیلم داستانی جنگی ” آتش افروزان” ، محصول مرکزگسترش سینمای تجربی و نیمه حرفه ای ، ۱۳۶۶بکارگردانی علی بنی اسدی
 • فیلم داستانی ” تالاسمی” ، ۱۶ م م ، محصول سازمان انتقال خون ایران ، ۱۳۶۸بکارگردانی محمد عرب
 • فیلم داستانی ” دوست تنهایی من ” ، ۱۶ م م ، محصول دفتر تکنولوژی رشد ، ۱۳۷۲بکارگردانی جعفرتوکلی
 • فیلم داستانی ” سی پی سبز” ، ۱۶ م م ، محصول انجمن سینمای جوانان ایران، ۱۳۷۴بکارگردانی سلیمان رضایی
 • فیلم داستانی ” رویای جنگل” ، محصول سازمان جنگل ها و مراتع ایران ، ۱۳۷۴بکارگردانی مجتبی دهقان
 • فیلم داستانی ” بچه های چای بویی” ، محصول شبکه ۲، ۱۳۷۵بکارگردانی همایون امامی
 • فیلم داستانی ” گته مردی” ، ۱۶ م م ، محصول دفتر فیلم کودکان سرزمین ایران، ۱۳۷۵بکارگردانی خسرو معصومی
 • فیلم داستانی ” سی پی و اسب سفید ” ، ۳۵ م م ، محصول انجکن سینمای جوانان ایران ، ۱۳۷۵بکارگردانی سلیمان رضایی
 • فیلم داستانی ” رها از خاکستر” ، محصول سازمان مبارزه با مواد مخدر ایران، ۱۳۷۹بکارگردانی محمدهادی نامور
 • فیلم داستانی ” عسرین” ، محصول سیمای مرکز مهاباد، ۱۳۸۳بکارگردانی محمدهادی نامور
 • فیلم داستانی ” زندگی در سلول ” ، محصول مرکز گسترش سینمای تجربی و نیمه حرفه ای، ۱۳۸۵بکارگردانی بهروز فرجی
 • فیلم داستانی ” بازگشت” ، محصول سیمای مرکز گلستان، ۱۳۸۶بکارگردانی شهرام علی شریفی
 • فیلم داستانی ” باران در آفتاب ” ، محصول سیما فیلم ، ۱۳۸۶بکارگردانی فرشادفرشته حکمت
 • فیلم داستانی(راز) محصول حوزه هنری گلستان ۱۳۹۳بکارگردانی علیرضا مقدم
 • فیلم داستانی ” روز امتحان ” ، محصول مرکز گسترش سینمای تجربی و نیمه حرفه ای، ۱۳۹۰بکارگردانی سیاوش دولتسرایی
 • فیلم بردار فیلم های مستند:
 • فیلم مستند ” صابرین” ، ۱۶ م م ، محصول مرکز اسلامی آموزش فیلم سازی، ۱۳۶۴بکارگردانی عبدالحمیدبقاییان
 • فیلم مستند ” چلم چینان ” ، ۱۶ م م ، محصول شبکه ۲ ، ۱۳۷۱بکارگردانی نصرت مروجی
 • فیلم مستند ” سیمان فارس و خوزستان” ، ۱۶ م م ، تهیه کنده خصوصی ،۱۳۷۱بکارگردانی احمد طاهرپور
 • فیلم مستند ” خدشه، حرکت ، توپ و سیگار” ، ۱۶ م م ، محصول انجمن سینمای جوانان ایران ، ۱۳۷۱بکارگردانی محمدعرب
 • فیلم مستند ” لی” ، محصول شبکه ۲ ، ۱۳۷۶
 • فیلم مستند ” بافنده در تاریکی ” ، محصول شبکه ۲ ، ۱۳۷۷بکارگردانی سعید محصصی
 • فیلم مستند “بازار های ایرانی ” ، محصول شبکه ۲ ، ۱۳۷۷بکارگردانی مهرداد رجبی
 • فیلم مستند “سایپا” ، محصول شرکت سایپا، ۱۳۸۴بکارگردانی همایون علیخانی
 • فیلم مستند “طرقه” ، تهیه کننده خصوصی ، ۱۳۸۵بکارگردانی محمدحسن دامن
 • فیلم مستند” در رکاب نگین” ، محصول سیما فیلم ، ۱۳۸۷بکارگردانی شهرام علی شریفی
 • فیلم مستند ” پر” ، محصول سیمای مرکز گلستان ، ۱۳۸۷کارگردانی شهرام علی شریفی
 • فیلم مستند ” ماسک” ، محصول سیمای مرکز گلستان ، ۱۳۸۷کارگردانی شهرام علی شریفی
 • فیلم مستند ( زکات ) محصول کمیته امداد گلستان بکارگردانی عباس عجم
 • فیلم مستند ” زنجه موره” ، تهیه کننده خصوصی ، ۱۳۹۰ بکارگردانی محمدحسن دامن بکارگردانی محمدحسن دامن
 • فیلم مستند ( باغ البالو ) محصول مرکز سینمای تجربی و نیمه حرفه ایکارگردانی سیاوش دولتسرایی
 • فیلم مستند” صور گلستان” ، محصول سیما فیلم ، ۱۳۹۱

 

emami2

 

 • تصویر بردار تله تاترهای تلویزیونی:
 • تله تاتر” دیپلمات” ، محصول مرکز سیمای مازندران، ۱۳۷۹بکارگردانی محمدهادی نامور
 • تله تاتر ” آقای شهردار” ، محصول مرکز سیمای مازندران ، ۱۳۸۲ بکارگردانی محمدهادی نامور
 • تله تاتر” یکشنبه پر برکت” ، محصول مرکز سیمای مهاباد، ۱۳۸۳ بکارگردانی محمدهادی نامور
 • تله تاتر ” بعد از ظهر طولانی” ، محصول مرکز سیمای مازندران، ۱۳۸۴ بکارگردانی محمدهادی نامور

 

 • تصویربردار کلیپ :
 • کلیپ ” سفرپرواز ” ، محصول دفتر تکنولوژی و رشد، ۱۳۷۹بکارگردانی جعفرتوکلی
 • کلیپ ” سرود سرخ رستاخیز” ، محصول شبکه ۱ ، ۱۳۸۲بکارگردانی فرشاد فرشته حکمت

 

 • تدوین گر فیلم های :
 • فیلم داستانی ” رها از خاکستر” ، ، محصول سازمان مبارزه با مواد مخدر ، ۱۳۷۹
 • تله تاتر” دیپلمات” ، محصول مرکز سیمای مازندران ، ۱۳۷۹
 • فیلم داستانی ” در انتها” ، محصول سازمان مبارزه با مواد مخدر ، ۱۳۸۳
 • تله تاتر” یکشنبه پر برکت” ، محصول مرکز سیمای مهاباد، ۱۳۸۳
 • تله فیلم ” افتتاح” ، محصول مرکز سیمای گلستان ، ۱۳۸۸

 

emami3

 

افتخارات و جوایز کسب شده:

 • بهترین فیلم بردار در اولین جشنواره منطقه ای استان یزد ۱۳۶۵
 • بهترین فیلم بردار در هشتمین جشنواره سراسری سینمای جوان ۱۳۶۹
 • بهترین فیلم بردار در دومین جشنواره استانی مازندران ۱۳۶۹
 • بهترین فیلم نامه نویس در جشنواره کشوری سینمای جوان ۱۳۷۴
 • بهترین فیلم بردار در بیست و چهارمین جشنواره بین المللی رشد ۱۳۷۳
 • بهترین فیلم بردار در هشتمین جشنواره سراسری هنری ادبی روستا ۱۳۷۳
 • بهترین تصویر بردار و نورپرداز در جشنواره کشوری سیمای استان ها ۱۳۸۷
 • بهترین فیلم نامه نویس در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ” اسکوپیه ” کشور چک و اسلواکی ۱۹۹۰

 

 • عضو هیات داوران و انتخاب چندین جشنواره استانی ، کشوری و بین المللی .
 • مدیریت اجرای چندین جشنواره منطقه ای و استانی .
 • عضو هیات موسس انجمن عکاسان استان گلستان
 • عضو مجمع متخصصین استان گلستان
 • عضو هیات نظارت بر نمایشگاه های عکس استان گلستان
 • مشاور امور سینمایی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گلستان
 • سرپرست دفتر انجمن سینمای جوانان گرگان
 • عضو هیات مدیره شرکت تعاونی فیلم سازی هیرکان فیلم
 • عضو هیات موسس خانه هنرمندان استان گلستان
 • عضو هیات انتخاب و داوری هفت دوره جشنواره سراسری پویانمایی امام رضا(ع)