جدول برگزیدگان سومین جشنواره

بخش رتبه نام اثر کارگردان – نویسنده استان شهر نام مسجد نام کانون فرهنگی هنری
فیلم کوتاه داستانی آزاد اول جایی برای آرامش جمیل عامل صادقی خراسان رضوی مشهد
فیلم کوتاه داستانی آزاد دوم تقاص محسن امانی تهران تهران
فیلم کوتاه داستانی آزاد سوم بدون لک محمد صادق رمضانی مقدم خراسان رضوی مشهد
فیلم کوتاه داستانی کانونی اول انجماد عقربه عباس عمرانی خراسان رضوی سبزوار باقرالعلوم (ع) باقرالعلوم (ع)
فیلم کوتاه داستانی کانونی دوم ریورس محمد ابراهیم فلاح تفتی یزد تفت مسجد جامع سلطان آباد کانون علی ابن ابیطالب (ع)
فیلم کوتاه داستانی کانونی تقدیر بازهم ساک سفرت را خودم میبندم مسعود دهنوی خراسان رضوی نیشابور خاتم پیامبران (ص) شهید دیالمه
فیلم کوتاه مستند اول خاکریزهای خوزستان میلاد امینی موحد خوزستان اهواز الغدیر صالحین
فیلم کوتاه مستند دوم مومن انقلاب داود جلیلی -سلمان ابوطالبی قم قم قبا قبا
فیلم کوتاه مستند تقدیر رزم آرزم تورج کلانتری تهران تهران امام محمدتقی (ع) شهید پلارک
پویانمایی اول بی قرار مهدی صدیقی فارس شیراز عظیمی شهدای مسجد عظیمی
نماهنگ تقدیر مهرمهدوی مهدی صدیقی فارس شیراز عظیمی شهدای مسجد عظیمی
ویژه سیل مهربانی تقدیر سن چاغیرسان گلرم من محمد علیمرادی آذربایجان شرقی تبریز
ویژه موضوع مسجد تقدیر صالح آباد مسعود کارگر-امین قره سوفلو تهران تهران امام محمدتقی (ع) شهید پلارک
فیلمنامه اول فرودگاه محمد قاسم پور تهران تهران مسجد جامع ولیعصر (عج) اسوه
فیلمنامه دوم زمین پاک مریم محمدی اصفهان اصفهان بهشت بهشت

دانلود