جدول زمانی سومین جشنواره

پوستر اختتامیه

مکان: تالار فخرالدین اسعد گرگانی