جدول زمانی اولین جشنواره

– مرحله اول کارگاه آموزشی ساخت نماهنگ : ۱۸ و ۲۵ مهر و ۲ آبان ۱۳۹۳

– افتتاحیه و رونمایی از پوستر جشنواره: اول دی ماه ۱۳۹۳

– پذیرش آثار : تا پایان فروردین ۱۳۹۴

– داوری آثار : یکم تا دهم اردیبهشت ۱۳۹۴

– اختتامیه و اهدا جوایز به برگزیدگان : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴