پیام دبیر جشنواره اول

به حول و قوه الهی، حرکت در مسیر فرهنگ سازی “سبک زندگی اسلامی-ایرانی” ، از خاستگاه اصلی خویش، خانه خدا (مساجد) آغاز گردیده است. و امید است فعالان فرهنگی مساجد در این زمینه پیشروی سایر اقشار باشند.

کانون فرهنگی و هنری طنین، به عنوان نماینده ای از خیل عظیم فعالان فرهنگی مساجد کشور، به عنوان آغاز کننده این حرکت مردمی، از تمامی هنرمندان ارزشی و انقلابی و از اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور، امید همیاری و همدلی دارد.

و من الله التوفیق