لینک تصویری ما در سایت شما

نحوه نمایش:

 namahang-logo-200px

جهت قرار دادن لینک جشنواره می توانید کد زیر را در سایت یا وبلاگ خود قرار دهید .

جهت تنظیم ابعاد تصویر می توانید مقادیر width=”200″ و height=”177″ را تغییر دهید.