نتایج هیأت انتخاب منتشر شد

هیأت انتخاب سومین جشنواره فیلم کوتاه طنین مسجد، در بخش های فیلم کوتاه داستان، مستند، نماهنگ، پویانمایی و بخش های ویژه، آثار راه یافته به جشنواره را معرفی کرد.

مشاهده نتایج

پاسخ دهید