اسامی نامزدهای دریافت جوایز ویژه هیأت داوران

در بخش پویانمایی (انیمیشن):

دو اثر نامزد دریافت جایزه گردیدند

 

ردیف عنوان اثر نوع اثر نام نام خانوادگی استان شهرستان
۱ جنگ بی پایان پویانمایی (انیمیشن) امین گودرزی پور فارس شیراز
۲ حقیقت پویانمایی (انیمیشن) زهره طاهرپور گلستان گرگان

 

در بخش فیلم کوتاه داستانی:

سه اثر نامزد دریافت جایزه گردیدند

 

ردیف عنوان اثر نوع اثر نام نام خانوادگی استان شهرستان      
۱ زیبایی ایرانی فیلم کوتاه مهدی جوزایی تهران تهران
۲ ویزیت رایگان فیلم کوتاه داود جلیلی قم قم
۳ آگهی خط خورده فیلم کوتاه الهام آقالری تهران تهران

 

در بخش نماهنگ:

شش اثر نامزد دریافت جایزه گردیدند

 

ردیف عنوان اثر نوع اثر نام نام خانوادگی استان شهرستان      
۱ من یک ایرانی ام نماهنگ آذر خرّم خراسان رضوی مشهد
۲ چه کسی قدر آب را می داند؟ نماهنگ مجید آزادگان یزد ابرکوه
۳ حج تهیدستان نماهنگ محمد صادق دهقانی خراسان جنوبی بیرجند
۴ آغاز فصل یاسها نماهنگ سعید نجاتی قم قم
۵ کتاب غذای روح نماهنگ سامان مراد حسینی گلستان گرگان
۶ آرامش در حضور دیگران نماهنگ مجتبی رضایی قم قم

 

در بخش مستند:

در این بخش هیچ یک از آثار رسیده شرایط نامزدی جایزه ویژه را احراز نکردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید